Vereniging Beroeps Rijschoolhouders Heerenveen
Voorzitter:  
Appie Pal
 
Secretaris:
Jan Verwimp
 
Penningmeester:
Saapke Helder
Lid A opleidingen  
Wybe Valkema
 
Algemeen:
Johan Vrijburg

algemeen email adres: info@vbrheerenveen.nl